Přepínání jazyků v php

Jednoduchá šablona pro vícejazyčný web

Nedávno jsem na icq s někým probíral přepínání jazyků. Řešení to bylo sice rychlé, ale už méně efektivní. Při změně jazyku se změnil adresář, ze kterého se načítalo menu a obsah. URL zůstávala stejná – na jedné adrese vyhledávače najdou více verzí webu což určitě není nejlepší řešení.

Teď jsem s k tomu vrátil a upravil (teda komplet přepsal) ten skript tak, aby tento neduh neměl.

V návrhu skriptu jsem si do požadavků, co by tento skript měl umět:

 • jednoduché přepnutí jazyku
 • zapamatování jazyku pro danou relaci i pro relace následující (přes sessions a cookies)
 • pro každý jazyk jinou URL. Odkazy jsou v následujícím tvaru tvujweb/jazyk/xxx
 • jednoduché přidání dalšího jazyku bez dalších složitých úprav na více místech skriptu (jen zadání další hodnoty do pole array)
 • při zobrazení obsahu stránky např. clanek1.php v češtině při přepnutí na jiný jazyk otevřít taktéž tuto stránku v jiném jazyce (jestli existuje, jinak zobrazit úvod v daném jazyce).

Ukázka fungování skriptu

Pro fungování této kostry webu jsou potřeba tyto soubory:

 • index.php (v rootu, rozhoduje na který jazyk se přesměruje)
 • funkce.php (pomocné funkce pro zjednodušení obsahu indexů, přehlednější, jednodušší úprava)
 • styl.css (nastylování výsledného webu – pro všechny jakyzy dohromady)
 • jazyk/index.php (kostra webu v každé jazykové složce)
 • jazyk/menu.php (menu webu v daném jazyce)
 • jazyk/uvod.php (úvod webu v daném jazyce)

Hlavní index.php

Jak jsem již psal, tento soubor se stará o přesměrování na správnou jazykovou verzi webu. Jeho obsah:

<?php
require "funkce.php"; // Funkce, nastavení jazyků, startování sessions

// zavolám index.php?lang=en
if(isset($_GET["lang"])){ // Pokud jsme poslali požadavek na změnu jazyku
 $lang=$_GET["lang"]; // nastavím hodnotu jazyku
 if(in_array($lang,$JazykyDir)){ // Zkontroluji, zda je požadovaný jazyk mezi jazyky, které jsou k dispozici
  $_SESSION['jazyk']=$lang; // Nastavím si do session hodnotu s jazykem

  // Pokud jsme byli na nějaké kontrétní stránce, třeba tvujweb/cz/index.php?page=odkaz1 a stránka odkaz1.php je i v novém jazyce
  if(isset($_GET['page']) and file_exists($lang."/".$_GET['page'].".php")){
   $Link=$lang."/index.php?page=".$_GET['page'];
   // Nastavíme tuto stránku zpět a před to dáme nový jazyk
  }else{
   $Link=$lang."/index.php";
   // Pokud volaný soubor v daném jazyce neexistuje, voláme jen index daného jazyku.
  }
  setcookie("lang", $lang , time()+31536000);
  // Nastavíme hodnotu jazyku do cookies, aby při další návštěvě webu se otevřel "správný jazyk"
  header("location: $Link");
  exit;
  // Přesměrujeme na požadovaný jazyk, popřípadě i s kontrétním souborem
 }else{ // Jazyk není mezi podporovanými jazyky - toto by se nemělo stát, pokud ale někdo změní URL...
  echo "This language is not between supported languages.";
  echo "See this page in default language - <a href='".$JazykyDir[0]."/index.php'>Link</a>";
  // poskytneme uživateli návrat zpět na standardní jazyk
 }
}else{ // návštěvník nevolal po změně jazyku, podíváme se jestli už nemá nastavený jazyk v cookies
 if(isset($_COOKIE['lang']) and in_array($_COOKIE['lang'],$JazykyDir) ){
  // Má v cookies hodnotu jazyku, který je mezi podporovanými, přesměrujeme ho tam, na jakém jazyce minule zkončil
  $Link=$_COOKIE['lang']."/index.php";
 }else{ // nebyl tu ještě nebo má v cookies nesmysl (třeba už nepodporovaný jazyk), přesměrujeme ho na standardní jazyk (první jazyk v poli)
  $Link=$JazykyDir[0]."/index.php";
 }
 header("location: $Link");
 exit;
}
?>

Funkce.php

V tomto souboru se dá nastavit nový jazyk a jsou zde funkce pro zjednodušení.

<?php
session_start(); // startujeme sessions


$JazykyDir= array("cz","en","sk"); // nastavení jazyků a složek, ve kterém jsou soubory.
// Pro přidání nového jazyku stačí pouze zapsat tento jazyk do tohoto pole. Název jazyku je shodný s adresářem, kde jsou umístěné soubory.

// Funkce slouží pro vtoření odkazů k přepnutí na jiný jazyk.
// Její parametr je $Vyrad a $SetToLang
function UdelejOdkazBez($Vyrad,$SetToLang){
 $Href = "../index.php"; // odkaz na hlavní index
 $FirstChar="?";
 $QueryString=null;
 foreach ( $_GET as $key=>$value) {
  if ($key != $Vyrad){
    $QueryString.= $FirstChar.$key."=".$value;
    $FirstChar="&amp;";
  }
 }
 $Odkaz=$Href.$QueryString.$FirstChar."lang=".$SetToLang;
 return $Odkaz; // funkce vrací odkaz
}

// Funkce pro zapsání odkazů na jiné jazyky
function OdkazyJazyku(){
 $SlozkaJazyku=substr(strrchr(dirname($_SERVER['SCRIPT_FILENAME']), "/" ), 1); // Zjistíme, v kterém souboru se momentálně nacházíme
 $JazykyDir=$GLOBALS['JazykyDir']; // Vezmeme si dovnitř funkce proměnnou $JazykyDir
 if(in_array($SlozkaJazyku,$JazykyDir)){ // jestli je aktuální složka v jazycích -
  $OdkazyJazyku=null;
  for($i=0;$i<count($JazykyDir);$i++){
   if($SlozkaJazyku==$JazykyDir[$i]){
    $OdkazyJazyku.="<a href='".UdelejOdkazBez("lang",$JazykyDir[$i])."'><strong>".strtoupper($JazykyDir[$i])."</strong></a> ";
   }else{
    $OdkazyJazyku.="<a href='".UdelejOdkazBez("lang",$JazykyDir[$i])."'>".strtoupper($JazykyDir[$i])."</a> ";
   }
  }
 }else{
  $OdkazyJazyku=null;
  for($i=0;$i<count($JazykyDir);$i++){
   if($i==0){
    $OdkazyJazyku.="<a href='".UdelejOdkazBez("lang",$JazykyDir[$i])."'><strong>".strtoupper($JazykyDir[$i])."</strong></a> ";
   }else{
    $OdkazyJazyku.="<a href='".UdelejOdkazBez("lang",$JazykyDir[$i])."'>".strtoupper($JazykyDir[$i])."</a> ";
   }
  }
 }
 echo $OdkazyJazyku;
}

// Funkce - popis viz http://pecan.cz/index.php?id=44&n=konec-ramcu-v-cechach
function ZobrazObsah(){
 if (isset($_GET['page'])){    // pokud byl odeslán ?page= ...
  $soubor=$_GET['page'];
  $soubor2= dirname($_SERVER['SCRIPT_FILENAME'])."/".$soubor.".php";
   if(file_exists($soubor2)){   //pokud soubor existuje, načteme ho do středu
    if(substr_count($soubor,"../")>0){ // pokud je v parametru alespoň 1x ../ neumožíme soubor načíst
     echo "<h3>Upozornění</h3>Nelze nahrát soubor v nadřazeném adresáři!";
    }elseif($soubor=="index" or $soubor=="/index"){
     echo "<h3>Upozornění</h3>Index nemůže načíst sám sebe!";
    }else{
      include ($soubor2);
    }
   }else{        //pokud soubor neexistuje, zavoláme 404.php
    include "404.php";
   }
 }else{         // Pokud nebyl paramentr page volaný, načteme uvod.php
  include "uvod.php";
 }
}
?>

Změna Nastavení jazyků:
Standardně je to pole

$JazykyDir= array("cz","en","sk");

// Chceme-li např. přidat francoužštinu ve složce fr, upravíme pole na
 $JazykyDir= array("cz","en","sk","fr");

Jazyk, který je uveden jako první v tomto poli je ve skriptu dále veden jako standardní.

index.php v každé složce jazyku

S tímto souborem můžete dále pracovat jak potřebujete. Na začátku souboru však musí být načten soubor funkce.php. Funkce OdkazyJazyku() už podle názvu zobrazuje jazyky, include „menu.php“ vloží menu a funkce ZobrazObsah() se postará o zobrazení obsahu ve středu stránky.

<?php require "../funkce.php"; ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs">
<head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=win-1250" />
 <meta http-equiv="Content-Language" content="cs" />
 <link rel='stylesheet' type='text/css' href='../styl.css' />
 <title>peCan.cz - Přepínání jazyků v php tutorial</title>
</head>
<body>
<div id="okraj">
 <p align="right">
  <?php OdkazyJazyku(); ?>
 </p>
  <div id="logo">
  <h1>peCan.cz - Přepínání jazyků v php tutorial</h1>
  </div>
    <div id="menu">
   <?php include "menu.php"; ?>
    </div>
    <div id="obsah">
   <?php ZobrazObsah();?>
    </div>
 <div id="reset"></div>
 <div id="paticka">
  Patička, (c) 2007 peCan.cz - <a href="http://pecan.cz/index.php?id=47">stáhni skript</a>
 </div>
</div>
</body>
</html>

Každý jazyk má svoje menu.

Ukázka skriptu: pecan.cz/ukaz­ky/lang

Download skriptu: zde


<Starší | tento článek | Novější>

Napsáno: 26. 4. 2007, 13:58 | Přečteno: 40070x | Kategorie: PHP Skripty | Napsal: peCan.cz |
Na pustém ostrově ztroskotají tři blondýnky. Jedna z nich chytne po půl roce rybu a zrovna zlatou. Zlatá rybka prosí, aby ji blondýnky pustili a že jim za to splní tři přání. Blondýnky souhlasí, rybku pustí a první blondýnka povídá: Já bych chtěla být chytřejší! Jen co dopověděla větu, tak se z ní stala brunetka, skočila do vody a odplavala. Druhá si přeje: Já bych chtěla být ještě chytřejší! Jen co dopověděla druhá blondýnka větu, tak se z ní stala tmavovláska, posta- vila si vor a odplula. Třetí blondýnka si zase přeje: Já bych chtěla být nejchy- třejší! A opravdu, z blondýnky se rázem stal chlap, který si uboze oddychl a odešel přes most.
Petr Graubner | ICQ- 264912843, Jabber - pecan27@njs.netlab.cz | RSS | Šlape na miniRS | Styl CoolStyle | Zpracováno za: 0.154s | Počet SQL dotazů ve fóru: 1 | Admin